Pediatria

W Medicare Poland zajmujemy się problemami zdrowotnymi dzieci od wieku noworodkowego po dorastającą młodzież. Konsultacje, badania i leczenie pediatryczne są przeprowadzane w sposób możliwie delikatny i przyjazny dla dziecka.

Konsultacje lekarza pediatry obejmują:

  • infekcje,
  • choroby zakaźne,
  • wady postawy,
  • wady rozwoju,
  • nietolerancje pokarmowe (problemy żywieniowe),
  • badania profilaktyczne.

Zgodnie z doświadczeniem płynącym z wieloletniej praktyki oraz w związku z osobistymi zainteresowaniami dobry pediatra przykłada szczególną rolę do edukacji rodziny Pacjenta oraz do zrozumiałego objaśnienia kwestii medycznych.

Każdy Pacjent jest dla nas ważny. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie dzieci są wyjątkowe zarówno pod względem charakteru jak i fizjologii. Dlatego też w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów zdrowotnych stosujemy indywidualnie dopasowane podejście do procesu leczenia.

Lekarz pediatra w ramach prowadzonych konsultacji zbiera szczegółowy wywiad od rodziny Pacjenta, wykonuje wstępne badania a jeśli to konieczne zleca diagnostykę laboratoryjną lub obrazową (USG). Całe postępowanie ma za zadanie określić problem zdrowotny oraz jego przyczynę, a także umożliwić zaproponowanie najwłaściwszej formy terapii.

Lekarz pediatra ma uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich oraz recept refundowanych, a w przypadkach wymagających zastosowania pogłębionej diagnostyki i leczenia również skierowań do innych poradni specjalistycznych.

 

Endokrynologia Dziecięca

W Medicare Poland posiadamy również możliwość prowadzenia rozszerzonej w stosunku do pediatrii opieki nad prawidłowym rozwojem dzieci i młodzieży.

W zakresie endokrynologii pediatrycznej, lekarz pediatra endokrynolog, zajmuje się:

  • chorobami układu hormonalnego, które mogą wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania tarczycy, nadnerczy, przysadki i gonad,
  • problemami metabolicznymi, które w wieku dziecięcym i młodzieńczym mogą się charakteryzować inaczej niż w wieku dorosłym.

Szczególne grupy Pacjentów, które w praktyce najczęściej potrzebują konsultacji endokrynologicznej to m.in. dzieci ze schorzeniami tarczycy, manifestującymi się, zaburzeniami wzrastania lub problemami dotyczącymi przebiegu dojrzewania, nadpobudliwością, apatią, snem czy z otyłością.

Podobnie jak w przypadku pediatrii stosujemy indywidualne podejście do każdego Pacjenta a lekarz endokrynolog ma uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich oraz recept refundowanych, a w przypadkach wymagających zastosowania pogłębionej diagnostyki i leczenia również skierowań do innych poradni specjalistycznych.

 

Konsultacje Pediatryczne

Konsultacja pediatryczna 165,00 zł
Wystawienie recepty 30,00 zł

 

Konsultacje Endokrynologiczne

Konsultacja endokrynologiczna 250,00 zł
Wystawienie recepty 30,00 zł