Diagnostyka laboratoryjna jest istotnym elementem procesu leczenia, który uzupełnia konsultację lekarską. Dzięki wykonaniu pogłębionych badań diagnostycznych lekarz otrzymuje dopełnienie zebranych podczas wywiadu z Pacjentem informacji. Komplet zebranych wyników pozwala trafniej potwierdzić, wykluczyć lub postawić diagnozę. Pacjent może wykonać badania laboratoryjne również bez skierowania od lekarza.

Za profesjonalną obsługę Pacjentów odpowiada zespół świetnie wyszkolonych pielęgniarek. Jednocześnie jakość badań gwarantuje współpraca z Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej (CDL), które dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych plasuje się wśród liderów diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

Pakiety Badań

„Pakiet Badań „Podstawowy”
morfologia; OB; glukoza; cholesterol; trójglicerydy; kwas moczowy; kreatynina; badanie ogólne moczu;
124,00 zł
Pakiet Badań „Rozszerzony”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; TSH; żelazo; badanie ogólne moczu;
239,00 zł
Pakiet Badań „Kobieta 40+”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; Aspat; Alat; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; elektrolity (NA+, K+); ferrytyna; wapń całkowity; fosfor nieorganiczny; magnez; CRP; TSH; T3; FSH; prolaktyna; osteokalcyna; CA 125; CA 15-3; badanie ogólne moczu;
587,00 zł
Pakiet Badań „Mężczyzna 40+”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; TSH; PSA całkowity; testoster·on; magnez; badanie ogólne moczu;
307,00 zł
Pakiet Badań „60+”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; TSH; elektrolity (NA+, K+); wapń całkowity; albumina; magnez; białko całkowite; badanie ogólne moczu;
306,00 zł
Pakiet Badań „Małego Dziecka”
morfologia; CRP; glukoza; żelazo; elektrolity (NA+, K+); bilirubina; IgE całkowite; ASO; pasożyty w kale; badanie ogólne moczu;
209,00 zł
Pakiet Badań „Kardiologiczny”
fibrynogen; D-dimery; elektrolity (NA+, K+); lipidogram; CRP; NT-PRO-BNP; homosysteina;
301,00 zł
Pakiet Badań „Ocena Ryzyka Miażdżycy”
glukoza; lipidogram; homocysteina; fibrynogen; TSH; kwas moczowy;
180,00 zł
Pakiet Badań „Nadkrzepliwość Krwi”
antytrombina III; białko C; białko S; czynnik V Leiden; mutacja 20210 genu protrombiny; p/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM; p/c przeciw kardiolipinowe; antykoagulant toczniowy;
1057,00 zł
Pakiet Badań „Nerki”
Badanie ogólne moczu; mocznik; kreatynina; kwas moczowy; elektrolity (Na+; K+);
76,00 zł
Pakiet Badań „Anemii”
morfologia; OB; ferrytyna; żelazo; kwas foliowy; transferyna; witamina B12;
223,00 zł
Pakiet Badań „Prostata”
PSA całkowite; PSA wolne; testoster·on; badanie ogólne moczu;
148,00 zł
Pakiet Badań „Metaboliczny”
morfologia; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; elektrolity (Na+, K+); wapń całkowity; albumina; magnez; białko całkowite; żelazo; badanie ogólne moczu;
281,00 zł
Pakiet Badań „Diabetologiczny”
glukoza; hemoglobina glikowana; lipidogram; mikroalbumina; badanie ogólne moczu;
144,00 zł
Pakiet Badań „Tarczycowy”
TSH; T3; T4; FT3; FT4; cholesterol;
133,00 zł
Pakiet Badań „Hormonalny Podstawowy”
estradi·ol; FSH; LH; progesteron; prolaktyna;
130,00 zł
Pakiet Badań „Hormonalny Rozszerzony”
estradi·ol; FSH; LH; progesteron; prolaktyna; DHEAS; testoster·on;
220,00 zł
Pakiet Badań „Reumatologiczny”
morfologia; OB; CRP; kwas moczowy; ASO; czynnik RF; p/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP); odczyn Waalera-Rosego; Borelia burgdorferi (borelioza) IgG i IgM; p/c przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1;
432,00 zł
Pakiet Badań „Wątrobowy”
morfologia; OB; CEA; AFP; PT; bilirubina całkowita; p/c przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1; albumina; proteinogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; antygen HBs; p/c przeciw HCV;
391,00 zł
Pakiet Badań „Alergologiczy”
morfologia; IgE całkowite; eozynofile; mieszany panel alergologiczny;
279,00 zł
Pakiet Badań „Przewodu Pokarmowego”
Morfologia; OB; Proteinogram;AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; mocznik; amylaza; lipaza; badanie ogólne kału; badanie w kierunku Giardia lamblia; krew utajona w kale; CRP; CEA; AFP; CA 19-9; badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii; badanie ogólne moczu;
503,00 zł
Pakiet Badań „Przed Zabiegiem”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; kreatynina; elektrolity (Na+, K+); APTT; PT; badanie ogólne moczu; Anty-HBs; p/c przeciw HCV; grupa krwi;
293,00 zł
Pakiet Badań „Kobiety Planującej Ciążę”
morfologia; kwas foliowy; glukoza; kreatynina; białko całkowite; albumina; progesteron; badanie ogólne moczu; p/c przeciw kardiolipinowe IgM, IgG; Chlamydia trachomatis IgG; Rubella (różyczka) IgG i IgM; p/c przeciw HCV; HIV; Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG,
555,00 zł
Pakiet Badań „Wczesna Ciąża”
morfologia; kwas foliowy; żelazo; glukoza; progesteron; beta(β)HCG; badanie ogólne moczu; p/c przeciw kardiolipinowe IgM, IgG; antygen HBs; Chlamydia trachomatis IgG; Rubella (różyczka) IgG i IgM; p/c przeciw HCV; HIV; Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG,IGM; CMV (cytomegalia) IgG i IgM; grupa krwi;
727,00 zł
Pakiet Badań „Dla Kobiet w Ciąży”
morfologia; elektrolity (Na+, K+); kwas foliowy; żelazo; glukoza; progesteron; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; białko całkowite; badanie ogólne moczu; antygen HBs; Rubella (różyczka) IgG i IgM; p/c przeciw HCV; HIV; Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG,IgM; CMV (cytomegalia) IgG i IgM; WR;
640,00 zł
Pobierz cały cennik .pdf