Konsultacje okulistyczne to niezwykle istotny element procesu leczenia, który rozpoczyna postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne.

W Medicare Poland zwracamy szczególną uwagę na pierwszy kontakt Pacjenta z lekarzem – zdajemy sobie sprawę, że dobrze zrealizowana konsultacja, prawidłowo przeprowadzone badanie wzroku, pozwala na, dobór najwłaściwszej metody diagnozowania i leczenia oraz szybszy powrót do zdrowia.

Podczas wizyty nasi lekarze prowadzą szczegółowy wywiad, badanie wzroku i zapoznają się ze stanem zdrowia każdego Pacjenta. Jeśli jest to konieczne, następuje zlecenie badań diagnostycznych w celu potwierdzenia lub wykluczenia wstępnie postawionej diagnozy.

Pacjent na każdym etapie procesu leczenia, jest informowany o ustaleniach dokonanych przez lekarza a dobór najlepszej terapii następuje we wspólnym porozumieniu. Nasz personel medyczny chętnie udziela jasnych i wyczerpujących odpowiedzi w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjenta.

Za profesjonalną obsługę Pacjentów okulistycznych odpowiada zespół lekarski pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Iwony Grabskiej – Liberek.

Pani Profesor współtworzyła fundamenty polskiej okulistyki, wykonując wiele pionierskich zabiegów pełniąc funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

O czym należy pamiętać:

  • jeśli posiada się dokumentację medyczną z procesu leczenia w innej placówce, należy zabrać ją ze sobą,
  • w czasie badania zwykle są podawane krople rozszerzające źrenice (aby można było dokładnie zbadać wadę wzroku i obejrzeć dno oka) – dlatego lepiej nie prowadzić samochodu przez kolejne 2-3 godziny.

 

Konsultacje i kwalifikacje do zabiegów

Konsultacja okulisty – profesor 350,00 zł
Konsultacja okulisty – dr n. med. 299,00 zł 220,00 zł
Konsultacja okulisty – lek. med. 200,00 zł 180,00 zł
Konsultacja okulisty – kontynuacja 150,00 zł