Kinezyterapia jest jedną z form rehabilitacji polegającą na prowadzeniu procesu leczenia za pomocą ćwiczeń gimnastycznych. Najczęściej stosuje się ją dla usprawnienia, czy przywrócenia funkcji układu ruchu.

Kinezyterapia posiada również zastosowanie w przypadkach:

 • wad postawy,
 • złamań, niedowładów i porażeń kończyn,
 • zwyrodnienia stawów,
 • bólów reumatoidalnych i bólów kręgosłupa,
 • chorób układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba wieńcowa, udar,
 • chorób układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona).

Plan terapii jest ustalany indywidualnie i dostosowywany do potrzeb Pacjenta, rodzaju schorzenia czy dysfunkcji. Pacjent na każdym etapie procesu leczenia, jest informowany przez terapeutę o postępach w procesie leczenia. Nasz personel medyczny chętnie udziela jasnych i wyczerpujących odpowiedzi w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjenta.

Za profesjonalną opiekę nad Pacjentami odpowiada zespół doświadczonych fizjoterapeutów pod kierownictwem Pana Piotra Chylińskiego, wieloletniego nauczyciela akademickiego fizjoterapii oraz praktyka z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym.

Rodzaje zabiegów:

 1. Ćwiczenia indywidualne według metod fizjoterapeutycznych:
  – PIR: poizometryczna relaksacja mięśni – stretching mięśniowy, poprawa rozciągliwości mięśni i zakresu ruchu w stawach.
  – PNF: metoda neurofizjologicznej reedukacji nerwowo-mięśniowej, odbudowa utraconych funkcji samoobsługi i lokomocji.
 2. Ćwiczenia indywidualne z zakresu kinezyterapii: czynno-bierne, prowadzone, krążeniowe, oddechowe, równoważne, koordynacyjne.
 3. Terapia manualna stawów i mięśni: mobilizacje stawów obwodowych i połączeń kręgosłupa, mobilizacje blizn, mobilizacje tkanek miękkich.

 

Kinezyterapia
Ćwiczenia indywidualne według metod fizjoterapeutycznych 90,00zł
Ćwiczenia indywidualne z zakresu kinezyterapii 90,00zł
Terapia manualna stawów i mięśni 90,00zł
Terapia manualna tkanek miękkich i blizn 90,00zł
Terapia Master – 30 minut 60,00zł