prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska LiberekAbsolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie chirurgii refrakcyjnej.

Osiągnięcia zawodowe:

 • Dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie,
 • Kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego (od 2004),
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a obecnie Prezes PTO (od 2010),
 • Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacj oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • Pełnienie funkcji Konsultanta województwa mazowieckiego ds. okulistyki.

Dorobek naukowy i badawczy:

 • autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych,
 • ponad 130 doniesień zjazdowych wygłoszonych na zjazdach krajowych i zagranicznych,
 • czynny udział w ponad 100 kongresach, sympozjach krajowych i zagranicznych, także o zasięgu ogólnoświatowym,
 • autorka wielu grantów, prac statutowych i własnych.

Doskonalenie naukowe i zawodowe:

 • staże pod okiem specjalistów w: Paryżu, La Baule, Londynie (Moorfields Eye Hospital), Pradze, Baltimore USA, Wiedniu i Ufie,
 • ponad 50 kursów doskonalących w czasie kongresów zagranicznych dotyczących chirurgii plastycznej, chirurgii zaćmy, transplantologii i chirurgii refrakcyjnej.

Odznaczenia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi w 2005 roku,
 • Złoty Krzyżem Zasługi w 2014 roku.

Najważniejsze osiągnięcia terapeutyczne i naukowe:

 1. opracowanie i wdrożenie metod zastosowania soczewek fakijnych do korekcji krótkowzroczności, w tym pierwszych w Polsce fakijnych soczewek zwijalnych z małego cięcia; efekt dla pacjenta: radykalna poprawa wzroku umożliwia nie tylko rezygnację z noszenia okularów, lecz także podjęcie pracy, w której dobry wzrok odgrywa kluczową rolę,
 2. pionierskie zastosowanie w Polsce metody Epi-Lasik (obecnie wykonywanej techniką EBK) w laserowej korekcji wad wzroku; zalety z punktu widzenia pacjenta:
  • zmniejszenie powikłań związanych z gojeniem, mniejsze ryzyko bliznowacenia oraz powstania aberracji – w efekcie lepsza ostrość wzroku i szybsza rehabilitacja po zabiegu,
  • przygotowanie rogówki pod działanie lasera – bez użycia alkoholu do separacji nabłonka,
 3. pionierskie w Polsce zabiegi terapii stożka rogówki, pozwalające pacjentowi odłożyć w czasie konieczność wykonania przeszczepu rogówki, na nowo zastosować korekcję okularową lub soczewkową:
 4. cross-linking (utwardzanie rogówki światłem UV),
 5. zastosowanie pierścieni śródrogówkowych (pierwsze w Polsce zastosowanie INTACS),
 6. zabiegi łączone (INTACS z cross-linkingiem, wymiana soczewki naturalnej na sztuczną u pacjentów ze stożkiem i zaćmą z cross-linkingiem),
 7. łączone zabiegi KXL-Avedro z korekcją laserową EBK,
 8. zastosowanie technologii KXL-AVEDRO w terapii stożka rogówki,
 9. wprowadzenie technologii CFX do terapii stożka rogówki (z wykorzystaniem ryboflaviny z witaminą E),
 10. zastosowanie po raz pierwszy w Polsce Mitomycyny C oraz BSS schłodzonego do 40⁰C w laserowej korekcji wad wzroku; korzyść dla pacjenta polega na znaczącym zmniejszeniu ryzyka powikłań związanych z bliznowaceniem rogówki.
 11. pierwsze w Polsce zabiegi laserowej korekcji wad wzroku z wykorzystaniem precyzyjnego badania topografii rogówki; metoda stosowana w przypadkach m.in. korekcji astygmatyzmu pooperacyjnego (po wcześniejszej operacji zaćmy z tzw. szerokiego cięcia czy przeszczepie rogówki); pozwala na dobranie pacjentowi okularów lub szkieł kontaktowych w sposób gwarantujący obuoczną prawidłową użyteczną ostrość wzroku.
 12. wspólnie z prof. Jerzym Szaflikiem pierwsze w Polsce zastosowanie lasera do korekcji prezbiopii,
 13. pierwsze w Polsce zabiegi korekcji laserowej techniką SmartSurf z wykorzystaniem lasera Amaris 1050.