psycholog-anna-paslawska-turczyn

Posiada uprawnienia :

 • psychologa, specjalność : kliniczna i osobowości,
 • psychopedagoga/pedagoga szkolnego,
 • socjoterapeuty oraz doradcy zawodowego.

Obecnie pracuje jako:

 • psycholog w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Zakład Usprawniania Leczniczego),
 • psycholog kliniczny w NZOZ Centrum Zdrowia Kobiet w Warszawie,
 • psycholog w Centrum Terapii Słuchu w Warszawie.

Do tej pory udzielała konsultacji w Poradni Psychorada.pl , Konsult Expert oraz współpracowała z Poradnią Niepubliczną – Zgrane Dzieciaki.

Pełniła rolę Dyrektora w Poradni Niepublicznej PoradniaKryzysowa.pl, gdzie pracowała również, jako psycholog. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy z dziećmi w : szkołach publicznych, gimnazjach oraz szkole muzycznej I stopnia, jako psycholog szkolny i socjoterapeuta. Prowadziła zajęcia wychowawczo – terapeutyczne oraz rewalidacyjne z elementami terapii pedagogicznej.

Przebyte kursy oraz zdobyte certyfikaty:

 • kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu Edukacji Dla Bezpieczeństwa, Przygotowania Pedagogicznego (SGGW),
 • Socjoterapia i Profilaktyka Społeczna dla dzieci i młodzieży w Katedrze Socjologiczno – Psychologicznej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie,
 • certyfikowane szkolenie dla pedagogów szkolnych oraz szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej,
 • kurs Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • szkolenie pt. Diagnoza Inteligencji w praktyce w SWPS,
 • studium psychologii i socjologii dla pracowników socjalnych.

Jest także autorką kilku książek w tym poradnika, dotyczącego aktywnych metod poszukiwania pracy wydanego przez Wydawnictwo Złote Myśli oraz Poradnika Antystresowego wydanego przez Wydawnictwo Goneta. Opublikowała ponad 50 artykułów  z dziedziny psychologii i pedagogiki w Portalach Eduinfo.pl i Logopeda.pl.