W 2012 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny im. F. Skubiszewskiego w Lublinie. Od 2014 roku Rezydent w Klinice Pediatrii i Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Odbyła również staż lekarski w Szpitalu Bielańskim. W latach 2007 – 2012 Członek Koła Naukowego Chirurgicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej w Lublinie (w latach 2010-2012).