Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe zdobywa podczas pracy w Oddziale Okulistycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, kierowanym przez dr Piotra Tomaszewskiego.

Pani doktor w ramach realizowanej działalności medycznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu, zabiegami mikrochirurgicznymi oka oraz chirurgią okuloplastyczną.

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS – European Society of Cataract and Refractive Surgery) oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstukcyjnej (ESOPRS – European Society Of Ophthalmic Plastic And Reconstructive Surgery).