Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego in. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada specjalizację z Endokrynologii i Diabetologii dziecięcej. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Przebyte liczne kursy szkolące, w zakresie nowoczesnej terapii osobistymi pompami insulinowymi.