lek. med. Dawid WiącekW 2014 roku ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Obecnie kończy szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Okulistyki, Oddział Kliniczny Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Zainteresowania wokół chirurgii refrakcyjnej, stożka rogówki.