OKULISTYKA

CHOROBY WEWNĘTRZNE (INTERNA)

lekarz chorób wewnętrznych (internista)

PEDIATRIA, ENDOKRYNOLOGIA i ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA

pediatra, endokrynolog i endokrynolog dziecięcy

pediatra i endokrynolog dziecięcy

DIETETYKA

PSYCHOLOGIA DZIECIĘCA

psycholog dziecięcy

FIZJOTERAPIA