Diagnostyka jest istotnym elementem procesu leczenia, który uzupełnia konsultację okulistyczną, a także stanowi podstawę kwalifikacji do zabiegów. Dzięki wykonaniu pogłębionych badań diagnostycznych lekarz otrzymuje dopełnienie zebranych podczas wywiadu z Pacjentem informacji. Komplet zebranych wyników pozwala trafniej potwierdzić, wykluczyć lub postawić diagnozę.

W Medicare Poland zdajemy sobie sprawę, że prawidłowo wykonane badania diagnostyczne pozwalają na, dobór najwłaściwszej metody leczenia oraz szybszy powrót do zdrowia. W rezultacie oszczędzają czas Pacjenta i minimalizują jego stres związany z chorobą.

Nasi lekarze zlecają jedynie najpotrzebniejsze badania dobrane indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. Pacjent na każdym etapie procesu leczenia, jest informowany o ustaleniach dokonanych przez lekarza a dobór najlepszej terapii następuje we wspólnym porozumieniu. Nasz personel medyczny chętnie udziela jasnych i wyczerpujących odpowiedzi w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjenta.

Wszystkie badania wykonywane są na wysokiej klasy sprzęcie diagnostycznym dostarczanym przez renomowane firmy.

Za profesjonalną obsługę Pacjentów okulistycznych odpowiada zespół lekarski pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Iwony Grabskiej – Liberek.

Pani Profesor współtworzyła fundamenty polskiej okulistyki, wykonując wiele pionierskich zabiegów oraz pełniąc funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego.

 

 

Badania diagnostyczne

Test Schirmera 20,00 zł
Tonometria 30,00 zł
Usunięcie ciała obcego z rogówki dodatkowo oprócz wizyty 50,00 zł
Śródbłonek + pachymetria 60,00 zł
USG (jedno oko) 85,00 zł 60,00 zł
USG (dwoje oczu) 120,00 zł 80,00 zł
Tomografia/topografia rogówki Sirius (jedno oko) 80,00 zł
Tomografia/topografia rogówki Sirius (dwoje oczu) 120,00 zł
UBM dodatkowo przy kwalifikacji 150,00 zł
UBM (dwoje oczu) 200,00 zł