Nazwa MEDICARE jest neologizmem łączącym dwa angielskie słowa MEDIC i CARE, oznaczającym opiekę lekarską.
Połączenie nazw MEDICARE oraz POLAND odpowiada filozofii placówki w podejściu do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – stosowania najnowocześniejszych technologii w zakresie infrastruktury i urządzeń medycznych oraz wiedzy eksperckiej jednej z najbardziej cenionych na całym świecie grup specjalistów, jakimi są polscy lekarze.

Do naszych najmocniejszych stron możemy zaliczyć:

  • partnerów technologicznych,
  • eksperckie zespoły medyczne.

Misja Medicare Poland została zdefiniowana jako „Medycyna Oparta na Wiedzy i Technologii”.

Nasza Wizja, tj. główny kierunek działania, polega na:
udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia i promocji zdrowia, poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społecznościom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Dokładamy wszelkich starań, aby każda kolejna uruchamiana przez nas Poradnia Specjalistyczna wpisywała się w przyjęte założenia oferując Pacjentom wysoką jakość i kompleksowość.