Centrum Medyczne Medicare Poland powstało z myślą o Pacjentach, którzy potrzebują i oczekują, aby ich problemy zdrowotne były rozwiązywane w sposób zapewniający jakość, kompleksowość i ciągłość procesu leczenia

centrum medyczne medicare w Warszawie

W Medicare Poland stosujemy nowoczesne podejście do zdrowia. Oznacza to, że podczas procesu leczenia bierzemy pod uwagę całokształt stanu zdrowia każdego Pacjenta. Wierzymy, że każdy organizm jest spójną całością, a nie tylko sumą poszczególnych elementów (tkanek czy organów). Uważamy, że proces leczenia powinien uwzględniać wielopłaszczyznowe podejście do problemu zdrowotnego i oddziaływać zarówno na przyczynę jak i skutek choroby.

Nowoczesne podejście do zdrowia to:

  • zrozumienie i empatia w podejściu do Pacjenta,
  • medycyna oparta na wielospecjalistycznej wiedzy eksperckiej,
  • diagnostyka i leczenie z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.

W celu realizacji nowoczesnego podejścia do zdrowia skupiamy specjalistów różnych dziedzin medycyny. Wiemy, że Centrum Medyczne nie jest „teatrem jednego aktora”, że za sukces leczenia odpowiada wzorowa praca zespołowa realizowana przez lekarzy, pielęgniarki oraz personel innych dziedzin medycznych. Nasza interdyscyplinarna kadra medyczna, wspólnie mierząc się z problemami zdrowotnymi, zapewnia możliwie jak najszerszą 
i najbardziej kompletną wiedzę medyczną.

medicare poland

W Centrum Medycznym Medicare Poland wierzymy, że w celu uzyskania najlepszego efektu zdrowotnego, zespół medyczny musi posiadać możliwość korzystania z nowoczesnej, uznanej i sprawdzonej technologii, w tym wykorzystującej: fale ultradźwiękowe, radiowe, magnetyczne czy wiązki lasera.

Aby sprostać wymaganiom, które stawiają przez nami współczesne choroby, współpracujemy wyłącznie z renomowanymi producentami sprzętu i aparatury medycznej.

medicare poland
medicare
medicare

Jesteśmy przekonani, że każdy Pacjent jest wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia do diagnostyki i terapii, nie tylko we własnym zakresie, ale także w przypadku swoich bliskich. Wiemy, że Pacjenci oczekują wysłuchania, zrozumienia i uwzględnienia ich opinii w procesie leczenia. Dlatego też, wspierając Pacjentów w trudnej walce o powrót do zdrowia nie limitujemy czasu konsultacji, chętnie udzielamy odpowiedzi pojawiające się pytania i dobieramy metody leczenia w porozumieniu i za ich zgodą.