Operacje zaćmy

Kwalifikacja do operacji zaćmy (jedno oko) 400,00 zł
Kwalifikacja do operacji zaćmy (dwoje oczu) 800,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka biała) 3500,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka Tecnic Eyhance J&J) 4400,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka Clareon Alcon) 4300,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka IQ Alcon) 4300,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka Toric IQ Alcon) 5000,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka Tehnics Toric) 5000,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka Tecnics Symfony) 7200,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka PanOptix Alcon) 7200,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka Tecnis Synergy) 7700,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka PanOptix Toric Alcon) 8400,00 zł
Operacja zaćmy (soczewka Tecnics Symfony Toric) 8400,00 zł