Kwalifikacja do zabiegu300,00 zł
Operacja doszczepienia soczewki fakijnej (w zależności od rodzaju zastosowanej soczewki*)od 7 200,00 do 10 200,00 zł

* soczewka dobierana jest w porozumieniu z lekarzem podczas kwalifikacji