Kwalifikacja do zabiegu 300,00zł
Operacja doszczepienia soczewki fakijnej (w zależności od rodzaju zastosowanej soczewki*) od 7200,00 do 10200,00zł

* soczewka dobierana jest w porozumieniu z lekarzem podczas kwalifikacji