Badania diagnostyczne

Test Schirmera 20,00 zł
Tonometria 30,00 zł
Usunięcie ciała obcego z rogówki dodatkowo oprócz wizyty 50,00 zł
Śródbłonek + pachymetria 60,00 zł
USG (jedno oko) 85,00 zł 60,00 zł
USG (dwoje oczu) 120,00 zł 80,00 zł
Tomografia/topografia rogówki Sirius (jedno oko) 80,00 zł
Tomografia/topografia rogówki Sirius (dwoje oczu) 120,00 zł
UBM dodatkowo przy kwalifikacji 150,00 zł
UBM (dwoje oczu) 200,00 zł