Pobierz cały cennik .pdf

Pakiety Badań

„Pakiet Badań „Podstawowy”
morfologia; OB; glukoza; cholesterol; trójglicerydy; kwas moczowy; kreatynina; badanie ogólne moczu;
124,00 zł
Pakiet Badań „Rozszerzony”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; TSH; żelazo; badanie ogólne moczu;
239,00 zł
Pakiet Badań „Kobieta 40+”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; Aspat; Alat; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; elektrolity (NA+, K+); ferrytyna; wapń całkowity; fosfor nieorganiczny; magnez; CRP; TSH; T3; FSH; prolaktyna; osteokalcyna; CA 125; CA 15-3; badanie ogólne moczu;
587,00 zł
Pakiet Badań „Mężczyzna 40+”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; TSH; PSA całkowity; testosteron; magnez; badanie ogólne moczu;
307,00 zł
Pakiet Badań „60+”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; TSH; elektrolity (NA+, K+); wapń całkowity; albumina; magnez; białko całkowite; badanie ogólne moczu;
306,00 zł
Pakiet Badań „Małego Dziecka”
morfologia; CRP; glukoza; żelazo; elektrolity (NA+, K+); bilirubina; IgE całkowite; ASO; pasożyty w kale; badanie ogólne moczu;
209,00 zł
Pakiet Badań „Kardiologiczny”
fibrynogen; D-dimery; elektrolity (NA+, K+); lipidogram; CRP; NT-PRO-BNP; homosysteina;
301,00 zł
Pakiet Badań „Ocena Ryzyka Miażdżycy”
glukoza; lipidogram; homocysteina; fibrynogen; TSH; kwas moczowy;
180,00 zł
Pakiet Badań „Nadkrzepliwość Krwi”
antytrombina III; białko C; białko S; czynnik V Leiden; mutacja 20210 genu protrombiny; p/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM; p/c przeciw kardiolipinowe; antykoagulant toczniowy;
1057,00 zł
Pakiet Badań „Nerki”
Badanie ogólne moczu; mocznik; kreatynina; kwas moczowy; elektrolity (Na+; K+);
76,00 zł
Pakiet Badań „Anemii”
morfologia; OB; ferrytyna; żelazo; kwas foliowy; transferyna; witamina B12;
223,00 zł
Pakiet Badań „Prostata”
PSA całkowite; PSA wolne; testosteron; badanie ogólne moczu;
148,00 zł
Pakiet Badań „Metaboliczny”
morfologia; glukoza; lipidogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; kwas moczowy; kreatynina; elektrolity (Na+, K+); wapń całkowity; albumina; magnez; białko całkowite; żelazo; badanie ogólne moczu;
281,00 zł
Pakiet Badań „Diabetologiczny”
glukoza; hemoglobina glikowana; lipidogram; mikroalbumina; badanie ogólne moczu;
144,00 zł
Pakiet Badań „Tarczycowy”
TSH; T3; T4; FT3; FT4; cholesterol;
133,00 zł
Pakiet Badań „Hormonalny Podstawowy”
estradiol; FSH; LH; progesteron; prolaktyna;
130,00 zł
Pakiet Badań „Hormonalny Rozszerzony”
estradiol; FSH; LH; progesteron; prolaktyna; DHEAS; testosteron;
220,00 zł
Pakiet Badań „Reumatologiczny”
morfologia; OB; CRP; kwas moczowy; ASO; czynnik RF; p/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP); odczyn Waalera-Rosego; Borelia burgdorferi (borelioza) IgG i IgM; p/c przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1;
432,00 zł
Pakiet Badań „Wątrobowy”
morfologia; OB; CEA; AFP; PT; bilirubina całkowita; p/c przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1; albumina; proteinogram; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; antygen HBs; p/c przeciw HCV;
391,00 zł
Pakiet Badań „Alergologiczy”
morfologia; IgE całkowite; eozynofile; mieszany panel alergologiczny;
279,00 zł
Pakiet Badań „Przewodu Pokarmowego”
Morfologia; OB; Proteinogram;AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; mocznik; amylaza; lipaza; badanie ogólne kału; badanie w kierunku Giardia lamblia; krew utajona w kale; CRP; CEA; AFP; CA 19-9; badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii; badanie ogólne moczu;
503,00 zł
Pakiet Badań „Przed Zabiegiem”
morfologia; OB; glukoza; lipidogram; kreatynina; elektrolity (Na+, K+); APTT; PT; badanie ogólne moczu; Anty-HBs; p/c przeciw HCV; grupa krwi;
293,00 zł
Pakiet Badań „Kobiety Planującej Ciążę”
morfologia; kwas foliowy; glukoza; kreatynina; białko całkowite; albumina; progesteron; badanie ogólne moczu; p/c przeciw kardiolipinowe IgM, IgG; Chlamydia trachomatis IgG; Rubella (różyczka) IgG i IgM; p/c przeciw HCV; HIV; Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG,
555,00 zł
Pakiet Badań „Wczesna Ciąża”
morfologia; kwas foliowy; żelazo; glukoza; progesteron; beta(β)HCG; badanie ogólne moczu; p/c przeciw kardiolipinowe IgM, IgG; antygen HBs; Chlamydia trachomatis IgG; Rubella (różyczka) IgG i IgM; p/c przeciw HCV; HIV; Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG,IGM; CMV (cytomegalia) IgG i IgM; grupa krwi;
727,00 zł
Pakiet Badań „Dla Kobiet w Ciąży”
morfologia; elektrolity (Na+, K+); kwas foliowy; żelazo; glukoza; progesteron; AspAt; AlAt; fosfataza zasadowa; GGTP; bilirubina; białko całkowite; badanie ogólne moczu; antygen HBs; Rubella (różyczka) IgG i IgM; p/c przeciw HCV; HIV; Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG,IgM; CMV (cytomegalia) IgG i IgM; WR;
640,00 zł
Pobierz cały cennik .pdf